Services

PUBLIC AFFAIRS

- a közéleti ügyek és a kormányzati kapcsolatok mélyreható tanulmányozásával HATÉKONY SEGÍTSÉGET NYÚJTUNK ABBAN, HOGY
- az Ön által képviselt területen előre ismerje a magyarországi gazdasági, politikai és közéleti trendek várható hatását
- teljeskörű kommunikációs és public affairs stratégiát alakítson ki, amely a döntési folyamat minden szakaszában biztosítja a hatékony üzleti tervezést és céljainak elérését
- kezelje a magyar politikai és szabályozási gyakorlat terén felmerülő problémákat, beleértve a döntéshozókkal történő kapcsolatok szervezését
- politikai tanácsadást kapjon, amennyiben cégünk elvégzi (üzleti) céljainak rendszeres ellenőrzését és egybeveti azt a törvényhozási és politikai előterjesztések tartalmával
- új üzleti lehetőségeket találjon és jelentős üzleti és politikai kapcsolatokat kössön, felhasználva az általunk kínált kiterjedt gazdasági, politikai és közéleti kapcsolatrendszert
- tanácsokat kapjon a közbeszerzési és privatizációs ügyek public affairs és kormánykapcsolatok vonatkozásaiban. A DÖNTÉSHOZÓK BEFOLYÁSOLÁSÁVAL
- azaz az Ön által képviselt érdekek és ügyek eljuttatásával a döntéshozók és érdekképviseletek feléfelé
HATÉKONY SEGÍTSÉGNYÚJTÁST KÍNÁLUNK ABBAN, HOGY
- felismerje az Ön ügyére nézve kedvező, illetve ellenséges érdekeket és véleményeket
- reális célokat jelöljön meg és azok végrehajtását reálisan ütemezze
- úgy alakítsa és koordinálja stratégiai terveit és azok végrehajtási programját, hogy az alkalmas legyen a hivatalok és a döntéshozatali folyamat befolyásolására.

 • A VÁLLALATI KOMMUNIKÁCIÓ terén

  - a stratégiai kommunikáció tervezése és végrehajtása - HATÉKONY SEGÍTSÉGNYÚJTÁST KÍNÁLUNK ABBAN, HOGY
  - támogassuk vállalatának stratégiai üzleti céljait a kulcsfontosságú célcsoportok körében, úgy mint a tulajdonosok, részvényesek, gazdasági érdekcsoportok, szakszervezetek, a kormány, a média, közéleti szervezetek, fogyasztók és a vállalat szervezete
  - hozzájusson olyan specifikus piaci információkhoz és üzleti elemzésekhez, amelyek naprakész tájékoztatást nyújtanak az üzleti és törvényhozási lehetőségekről, illetve a fenyegető veszélyekről
  - fejlessze a vállalata kultúráját és érvényesítse vállalatának értékes elemeit.

 • Válságkezelés területén

  - a pro-aktív válságmenedzsment módszereinek alkalmazásával az Ön üzleti tevékenységét közvetlenül fenyegető ügyekben HATÉKONY SEGÍTSÉGET NYÚJTUNK ABBAN, HOGY
  - meghatározzuk a potenciális válságterületeket és ügyeket, amennyiben elkészítjük az ezek kezelésére szóló forgatókönyveket (issue management)
  - képezzük munkatársait a média- és kommunikációs ismeretek elsajátításával, testreszabott tréning programok kidolgozásával
  - részt veszünk az esetleges válság- és kármentési helyzetek levezénylésében.

 • Egyéb szolgáltatásainkról

  - hazai és nemzetközi sajtókapcsolatok (sajtótájékoztatók, briefingek, egyéb sajtórendezvények szervezése, sajtóközlemények, sajtóelemzések készítése, médiafigyelés)
  - szervezetek, vállalatok külső és belső kommunikációja - corporate relations (kapcsolatépítés a pénzügyi-üzleti, befektetői, részvényesi körökben és az ágazati szférában, valamint stratégiai tanácsadás a szervezeti image, kommunikációs hálózatok, szponzorálás területén, kiadványok, hírlevelek szerkesztése és elkészítése)
  - marketing pr tevékenység (marketingkommunikációs tanácsadás, termék pr, image kampányok, promóciós rendezvények szervezése)
  - válságkommunikációs tanácsadás (modellezés, előrejelzés, kommunikációs felkészítés, monitoring, válságkezelés) - rendezvényszervezés (konferenciák, szimpóziumok, VIP-látogatások, promóciós rendezvények) - tréningek - kommunikációs és médiagyakorlatok megtervezése és lebonyolítása (üzletemberek, értékesítési alkalmazottak és közéleti szereplők felkészítése)

 • © Copyright MMXI. - Medexponet Kft.